top of page

Privacy en Cookies

Privacy- en cookie verklaring verhalenhuis Brandaan / Brandaan Producties


Inleiding

In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we van u verwerken als gebruiker van onze site. Als bezoeker van onze voorstellingen/wandelingen, als klant van onze webshop, geregistreerd boomstamlid, vrijwilliger of abonnee.

Ook vertellen we u waarom en hoelang we uw gegevens verwerken en administreren en wat uw rechten zijn met betrekking tot elke verwerking. Daarnaast verstrekken we u onder meer informatie over de derden waarmee we samenwerken en ons beveiligingsbeleid.
Deze privacyverklaring is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens van onze relaties via onze website d.w.z. reserveren toegangskaarten Verhalenhuis Brandaan, klanten van onze webshop maar ook via schriftelijke registratie van onze boomstamleden, vrijwilligers, het abonneren op onze abonnementen.

Het gebruik van onze website:
– verhalenhuisbrandaan.nl


 

Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening betrouwbaar en transparant is. Wij gaan dan ook discreet en zorgvuldig om met uw persoonsgegevens in overeenkomst met de toepasselijke wet- en regelgeving. De meest actuele privacyverklaring kunt u vinden op onze website. We raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen zodat u van de wijzigingen op de hoogte blijft. Wij verwerken en administreren uw persoonlijke gegevens niet zonder reden en alleen als we die nodig hebben voor specifieke doeleinden gerelateerd aan het doel(en) waarvoor u deze persoonlijke gegevens aan ons doorgeeft. Alleen in relatie tot benodigde verwerking t.b.v. bovenstaande beoogde doeleinden delen wij uw gegevens met derden.

Brandaan Producties is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Brandaan Producties stelt vast welke gegevens van u worden verwerkt en hoelang deze vastgelegd liggen. Doeleinden waarvoor we uw gegevens vast moeten leggen zijn:

– Een aankoop in onze webshop en de daarbij behorende administratieve afhandeling,
– Het reserveren van kaarten voor in ons huis/tuintheater van Verhalenhuis Brandaan,
– De registratie van u als vrijwilliger aan Verhalenhuis Brandaan.
– Het worden van abonnee op onze abonnementen.

Verhalenhuis Brandaan kan bij noodzakelijke verwerking van uw wensen uw gegevens moeten delen met derde partijen. Voor zover deze andere partijen gegevens verwerken ten behoeve van Verhalenhuis Brandaan, doen zij dat puur als verwerker en heeft Verhalenhuis Brandaan met die partijen een overeenkomst gesloten.

Volgens deze overeenkomst benutten deze derde partijen uw persoonlijke gegevens alleen voor dezelfde doeleinden als waarvoor u de persoonlijke gegevens aan ons hebt afgegeven. Dit betekent dat deze overeenkomst de grondslag is voor deze partijen om uw gegevens te mogen verwerken.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens door deze partijen buiten onze overeenkomst om. Indien dit op een foutieve wijze gebeurd, is deze privacyverklaring daarop niet van toepassing. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over het gebruik van uw persoonlijke gegevens of over deze privacyverklaring, neem dan gerust contact met ons op.

Verhalenhuis Brandaan heeft geen specifieke functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

-Verhalenhuis Brandaan
-Brugstraat 2
–9441 PG Orvelte
–0593-565830
-info@verhalenhuisbrandaan.nl


 

Uw registratie bij ons

verhalenhuisbrandaan.nl
Op het moment dat u een aankoop wilt doen op onze website kunt u dit eenmalig doen en uw persoonlijke gegevens doorgeven of u maakt een account aan voor het geval u vaker aankopen wilt doen en niet elke keer alles wilt invullen. Als u eenmaal een account heeft, kunt u inloggen met e-mailadres en wachtwoord. U kunt dit account zelf beheren.

Welke gegevens verwerken en administreren wij bij een aankoop / aanmaken van een account op verhalenhuisbrandaan:
-Voornaam
-Achternaam
-E-mailadres
-Telefoonnummer
-Postcode en huisnummer (eventueel met toevoeging)
-Factuurdata
-Totaalbedragen
-Orderdata
-Details van uw bestellingen, zoals bijvoorbeeld totaal aantal bestellingen,
bedragen, producten en prijs
-Bezorgdata en –tijden
-Bezorgkosten NL
-Overzicht betalingen
-Gebruikersnaam (e-mailadres)
-Wachtwoord
-Tevens dient u een vinkje te plaatsen waarmee u aangeeft dat u akkoord gaat met de opslag van uw gegevens op basis van deze privacyverklaring.

De persoonlijke gegevens die opgeslagen liggen in uw account kunt u zelf aanpassen. Dit kan, wanneer u ingelogd bent, via de link ‘accountgegevens’. U kunt ook altijd contact met ons opnemen inzake een wijziging via info@verhalenhuisbrandaan.nl De hierboven genoemde registratie is noodzakelijk voor de volledige verwerking van uw aankopen bij Verhalenhuis Brandaan (aankoop, betaling, verzending, retournering). Accountgegevens bewaren we alleen zolang u uw account actief gebruikt. Actief gebruik is voor ons registratie van het account tot opzeggen van het account. Uw gegevens over bestellingen en facturen bewaren we 7 jaar in verband met wettelijk vastgestelde termijnen. Zie hieronder ‘belastingen en administratie’.

De opgeslagen gegevens worden niet gebruikt om te communiceren over informatie over onze artikelen, diensten en aanbiedingen. We gebruiken de gegevens ook niet om aanbiedingen en informatie op uw social media te laten zien.

Verhalenhuisbrandaan.nl
Op onze site verhalenhuisbrandaan.nl kunt u zich aanmelden voor de voorstellingen die bij ons bij Verhalenhuis Brandaan plaatsvinden.

Voor de aanmelding moet u onderstaande gegevens op onze site invoeren:
-Achternaam
-E-mailadres
-Telefoonnummer (optioneel)
-Achtergrond van uw bezoek (boomstamlid, vrijwilliger, regulier bezoeker)
-Tevens dient u een vinkje te plaatsen waarmee u aangeeft dat u akkoord gaat met de opslag van uw gegevens op basis van deze privacyverklaring.

De hierboven genoemde registratie is noodzakelijk voor de volledige verwerking van uw reservering. Het mailadres voor de verzending van de bevestiging van de reservering. Het telefoonnummer / mailadres voor communicatie over bijvoorbeeld een last minute wijziging op de reservering. De ingevoerde gegevens kunt u niet zelf achteraf wijzigen anders dan door het sturen van een e-mail of telefonisch.

De reserveringsgegevens bewaren wij 3 jaar. De opgeslagen gegevens worden niet gebruikt om te communiceren over informatie over onze artikelen, diensten en aanbiedingen.

We gebruiken de gegevens ook niet om aanbiedingen en informatie op uw social media te laten zien.


 

inschrijfformulieren
Op onze site vindt u verschillende inschrijfformulieren. Deze formulieren zijn te downloaden en vervolgens op papier in te vullen of digitaal in te vullen.

Digitaal
Abonnement
Op onze site www.verhalenhuisbrandaan.nl kan men zich aanmelden als abonnee. De site bevat een digitaal inschrijfformulier waarop de volgende (verplichte) informatie wordt gevraagd:
-Voorletters
-Voornaam
-Achternaam
-Postcode
-Huisnummer
-Straat
-Woonplaats
-E-mailadres

De opgeslagen gegevens kunt u zelf benaderen en wijzigen middels uw account op basis van uw abonnee naam. Binnen dit account kunt u bijvoorbeeld uw adres wijzigen, machtigingen aanpassen.


 

Schriftelijk/Digitaal
Aanmelden als boomstamlid
Op het inschrijfformulier t.b.v. het boomstamlidmaatschap wordt u om de volgende persoonlijke informatie gevraagd:
-Naam
-Adres
-Postcode
-Woonplaats
-Telefoonnummer
-E-mailadres


 

De gegevens worden niet alleen fysiek opgeslagen maar ook digitaal. Deze opslag is niet alleen om uw contactgegevens te registreren voor communicatie doeleinden maar ook omdat het formulier basis is voor uw donatie. Derhalve bewaren we uw gegevens 7 jaar in verband met de wettelijk vastgestelde termijnen. Zie hieronder ‘belastingen en administratie’. Uw persoonlijke gegevens worden verder gebruikt om u een welkomstcadeau toe te sturen en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en programmering in Verhalenhuis Brandaan. We gebruiken uw gegevens ook niet om aanbiedingen en informatie op uw social media te laten zien.


 

Cookies website

-verhalenhuisbrandaan.nl

Als u onze website bezoekt, verwerken wij uw gegevens, zoals uw (gedeeltelijk) IP-adres en de manier van gebruik van onze site. Deze gegevens hebben we nodig om de functionaliteit van website te kunnen continueren, bijvoorbeeld voor het oplossen van storingen en het verbeteren van het gebruiksgemak. Om deze gegevens te verzamelen en om het gebruik van onze websites aangenamer te maken wordt cookie techniek gebruikt. Onze site maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestandjes die uw computer, telefoon of browser opslaat wanneer u onze site bezoekt. We gebruiken functionele en analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Hiervoor gebruiken we de software van derden namelijk Wix / Google Analytics.

Door de website anders in te delen kan het conversiepercentage wijzigen. ‘Conversie’ of het ‘conversiedoel’ is de omzetting van bezoek naar bestelling en betaling. Voor het plaatsen en uitlezen van cookies met als uitsluitend doel de communicatie via internet uit te voeren, is uw voorafgaande toestemming niet vereist. Hetzelfde geldt voor cookies die strikt noodzakelijk zijn om onze diensten te kunnen leveren of analytische cookies die geen of geringe invloed hebben op uw privacy. Deze cookies kunt u dan ook niet uitschakelen. Voor de bewaartermijnen van cookies verwijzen we naar onze cookieverklaring hieronder.

Verhalenhuis Brandaan bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Doordat wij cookies gebruiken met als doel om gegevens over uw gebruik van onze website te verzamelen, combineren of analyseren zodat u beter of anders behandeld kunt worden, verwerken wij uw gegevens, dit gebeurd geanonimiseert.

Inschakelen van derden

verhalenhuis Brandaan schakelt voor het leveren van haar diensten en artikelen derden in. Voor zover deze derden uw gegevens verwerken ten behoeve van Verhalenhuis Brandaan doen zij dit als verwerker.

Verwerkende partijen:
– Logistieke en operationele doeleinden. U kunt denken aan postverwerkers, pakketbezorgers en partijen die ons helpen met het versturen van onze producten.
– Analyse-diensten voor het analyseren van gegevens over uw bezoek aan en gebruik van onze internetsite en onze webshop. Wij gebruiken hiervoor software van Google Analytics / Wix
– IT-diensten voor onderhoud en beheer van onze systemen en opslag van uw gegevens
– Toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties, zoals politie en openbaar ministerie. Alleen als we wettelijk verplicht zijn, verstrekken we de noodzakelijke gegevens aan deze partijen
– Voor specifieke doeleinden, zoals afhandeling van betalingen worden uw gegevens gedeeld met bedrijven als Ideal en banken.

Belastingen en administratie

Voor sommige doeleinden moeten wij op grond van wettelijke verplichtingen bepaalde gegevens van u verwerken, waaronder administratie-, boekhoud-, en belastingdoeleinden. Zo moeten wij de belastinginspecteur voorzien van alle gegevens die van belang (kunnen) zijn voor belastingheffing bij verhalenhuis Brandaan Ook heeft onze accountant inzage in onze administratie om haar wettelijke controle op onze jaarrekening te kunnen uitvoeren. Hoewel we dit zoveel mogelijk beperken, kan het zo zijn dat we soms bepaalde gegevens van u moeten delen met derden.
Het hangt van het doel van de wettelijke verplichting af welke gegevens we van u moeten verwerken. Wij mogen niet meer of andere gegevens verwerken dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de wettelijke verplichting. Uw gegevens over bestellingen en facturen bewaren we 7 jaar in verband met bovenstaande wettelijk verplichtingen en vastgestelde termijnen.


 

Beveiliging en bewaartermijnen

Beveiliging
Verhalenhuis Brandaan heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om te waarborgen dat uw gegevens goed worden beveiligd en uitsluitend voor de juiste doeleinden worden verwerkt. Alleen medewerkers van erhalenhuis Brandaan die dat voor de uitvoering van hun functie nodig hebben, kunnen uw gegevens inzien. Derde partijen die toegang nodig hebben tot uw gegevens zijn zelf verplicht om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen.

Deze verplichtingen liggen ook bij hen in de wetgeving vastgelegd en onderling in verwerkersovereenkomsten.

Onze website doorloopt regelmatig geautomatiseerde veiligheidsscans. Als er een inbreuk in verband met gegevens heeft plaatsgevonden (datalek), moeten wij dit aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) melden nadat we daarvan op de hoogte zijn geraakt, tenzij het niet waarschijnlijk is dat het datalek een risico oplevert voor uw rechten en vrijheden. Als het waarschijnlijk is dat het datalek een hoog risico oplevert voor uw rechten en vrijheden, zijn we verplicht het datalek ook aan u te melden. Er is sprake van een datalek als er bij een beveiligingsincident (zoals diefstal van een laptop of een hack in onze systemen) gegevens verloren zijn gegaan of als Verhalenhuis Brandaan onrechtmatige verwerking van gegevens redelijkerwijs niet kan uitsluiten.

Wanneer concreet sprake is van een datalek, hangt af van de omstandigheden. Als alleen sprake is van een onverhoopte zwakke plek in onze beveiliging, spreken we van een beveiligingslek en niet van een datalek. In dat geval hoeft Verhalenhuis Brandaan geen melding te doen aan de AP. Uiteraard zal Verhalenhuis Brandaan een beveiligingslek wel zo snel mogelijk dichten zodra zij daarvan op de hoogte raakt.

Mocht u een (mogelijk) beveiligings- of datalek aantreffen bij ons (op onze site) vragen wij u dit aan ons door te geven via een mail aan info@verhalenhuisbrandaan.nl / info@brandaanproducties.nl of door te bellen met 0593-565830.

Bewaartermijnen
Bij elke verwerking van uw gegevens hebben we hierboven specifiek vermeld waarom en wat de bewaartermijnen van uw persoonlijke gegevens zijn. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor we uw gegevens hebben opgeslagen. Daarna zullen wij uw gegevens verwijderen.

Het kan ook zo zijn dat de door u opgegeven persoonlijke gegevens vervallen voor het ene doeleinde maar wel weer gebruikt moeten worden voor een nieuw / ander doeleinde. Als dat het geval is, hebben wij daarvoor een grondslag en zullen wij ervoor zorgen dat deze gegevens alleen nog toegankelijk zijn voor dat doeleinde. Een voorbeeld is dat wij een (groot) aantal documenten voor een minimale termijn moeten bewaren op grond van de wet. In die documenten komen mogelijk bepaalde gegevens van u voor. We zullen in die gevallen alleen die gegevens bewaren die noodzakelijk zijn om onze wettelijke verplichtingen na te komen. Na de wettelijke bewaartermijnen zullen wij uw gegevens uiteraard verwijderen.


 

Uw rechten

Hieronder wordt uitgelegd wat uw rechten zijn met betrekking tot de verwerking van uw gegevens door Verhalenhuis Brandaan. Veel van de issues hieronder besproken, zijn in voorgaand stuk al besproken. Desondanks zijn er een aantal punten die nog niet naar voren zijn gekomen m.b.t. uw rechten in relatie tot de opgeslagen persoonsgegevens. Deze zetten we hieronder nog even voor u uiteen. We zijn verplicht om u te informeren over onze identiteit, welke gegevens we van u verwerken, hoe lang, voor welke doeleinden, op basis van welke grondslag en aan wie we uw gegevens verstrekken. Al deze informatie kunt u vinden in deze privacyverklaring. Mocht u meer informatie willen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.

In uw webshop account en via de account van uw abonnement kunt u het meeste zelf regelen. Zo kunt u uw gegevens inzien en wijzigen. Voor de opslag en wijziging van uw overige persoonsgegevens verbonden aan andere doeleinden kunt u altijd contact met ons opnemen.

Verhalenhuisbrandaan.nl
Overigen: info@verhalenhuisbrandaan.nl of via 0593-565830

U hebt het recht op inzage in uw gegevens. U hebt onder meer het recht om van Verhalenhuis Brandaan uitsluitsel te verkrijgen of zij gegevens van u verwerkt, en zo ja, welke gegevens, wat de doeleinden zijn van de verwerking, aan welke partijen uw gegevens worden verstrekt, hoe lang uw gegevens worden verwerkt. U hoeft geen reden te geven voor een inzageverzoek. Het recht op inzage heeft alleen betrekking op inzage in uw eigen gegevens.
U kunt Verhalenhuis Brandaan vragen uw gegevens direct te laten rectificeren indien deze gegevens niet correct zijn.

U hebt ook het recht om onvolledige gegevens volledig te maken door een aanvullende verklaring. Op verzoek zijn we verplicht uw gegevens zonder onredelijke vertraging te verwijderen. Als de gegevensverwerking voor een bepaald doeleinde berust op toestemming, heeft u het recht om die toestemming op elk moment in te trekken. Nadat u de toestemming heeft ingetrokken, zal Verhalenhuis Brandaan ervoor zorgen dat zij de verwerking van uw gegevens voor dat doeleinde staakt.

U heeft het recht om verwerking van uw gegevens te laten beperken. Als de verwerking is beperkt, worden uw gegevens, met uitzondering van de opslag ervan, alleen verwerkt met uw toestemming. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Dit kunt u doen als er in uw specifieke situatie redenen zijn om bezwaar te maken. Na uw bezwaar zullen wij de verwerking van uw gegevens stoppen.
Wel blijft de verwerking van uw gegevens van de periode vóór het intrekken rechtmatig. Bijvoorbeeld wanneer de gegevens noodzakelijk zijn voor het afhandelen van lopende financiële transacties / afspraken of indien er moet worden voldaan aan verschillenden wettelijke termijnen.

U hebt het recht om de bij ons geregistreerde persoonlijke gegevens in te zien en eventueel door te geven aan derden, het recht op dataportabiliteit. Tenzij het onmogelijk is of ons onevenredig veel inspanning kost, zullen wij de ontvangers van uw gegevens op de hoogte stellen van elke rectificatie, verwijdering of beperking van de gegevensverwerking. Verhalenhuis Brandaan zal informatie verstrekken over deze ontvangers als u hierom verzoekt. Als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens inbreuk maakt op de wet dan kunt u contact opnemen met ons. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


 

Cookieverklaring Verhalenhuis Brandaan

Analytische cookies
Onze site plaatst alleen analytische cookies op die apparaten waarmee u onze site bezoekt. Via deze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Wix / Google, als onderdeel van hun “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Wix / Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Wix / Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Wix / Google toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Wix / Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De laatste twee cijfers van uw IP-adres worden afgeschermd, zodat uw privacy zo goed mogelijk wordt beschermd. Meer informatie hierover kunt u hier vinden.

De informatie wordt overgebracht naar en door Wix / Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wix / Google stellen zich te houden aan de Privacy Shield principles en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

bottom of page